Konfiguracja Microsoft Hyper-V Server 2008 R2

Share this post

Była instalacja Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, czas na omówienie podstawowej konfiguracji, która pozwoli na zdalny dostęp do serwera oraz na zarządzanie nim za pomocą dostępnych narzędzi takich jak HVRemote czy Remote Server Administration Tools (RSAT). Naszą przygodę z konfigurację Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 rozpoczniemy od zmiany nazwy komputera.

Rysunek 1. Okno konfiguracji serwera.
Rysunek 1. Okno konfiguracji serwera.

Wciskamy klawisz nr 2 na klawiaturze numerycznej w celu zmiany nazwy serwera.

Rysunek 2. Zmiana nazwy komputera.
Rysunek 2. Zmiana nazwy komputera.

Wpisujemy nową nazwę (w tym przypadku hyper) i po wpisaniu akceptujemy zmiany wciskając klawisz enter.

Rysunek 3. Definiowanie nazwy serwera.
Rysunek 3. Definiowanie nazwy serwera.

Zmiana nazwy serwera wymusza ponowny restart maszyny. Wciskamy klawisz Yes.

Rysunek 4. Restart maszyny po dokonaniu zmiany nazwy serwera.
Rysunek 4. Restart maszyny po dokonaniu zmiany nazwy serwera.

Po restarcie maszyna zmieniła nazwę, czyli proces jej zmiany został dokonany.

Rysunek 5. Zmiana nazwy serwera.
Rysunek 5. Zmiana nazwy serwera.

W kolejnym kroku skonfigurujemy zdalny dostęp poprzez wciśnięcie klawisza nr 4

Rysunek 6. Konfiguracja dostępu zdalnego.
Rysunek 6. Konfiguracja dostępu zdalnego.

W pierwszej kolejności za pomocą 1 włączamy zdalne zarządzanie poprzez konsolę MMC i wciskamy klawisz Ok.

Rysunek 7. Włączenie zdalnego dostępu za pomocą przystawki MMC.
Rysunek 7. Włączenie zdalnego dostępu za pomocą przystawki MMC.

Wciskając 2 włączamy możliwość wykonywania skryptów PowerShellowych np wykonujących backup virtualnych maszyn.

Rysunek 8. Włączenie PowerShella.
Rysunek 8. Włączenie PowerShella.

Wciskając 3 włączamy możliwość łączenia się z serwerem za pomocą menadżera dostępu zdalnego.

Rysunek 9. Włączenie menadżera dostępu zdalnego.
Rysunek 9. Włączenie menadżera dostępu zdalnego.

Ostatnim krokiem będzie włączenie opcji 7, która umożliwi dostępu do maszyny za pomocą pulpitu zdalnego. Potwierdzamy dokonany przez nas wybór dodatkowo wciskając klawisz E.

Rysunek 10. Włączenie pulpitu zdalnego.
Rysunek 10. Włączenie pulpitu zdalnego.

Ostatecznie wciskamy 2 włączając zdalny dostęp z poziomu każdej maszyny, bez względu na wersję pulpitu zdalnego.

Rysunek 11. Wybór rodzaju dostępu.
Rysunek 11. Wybór rodzaju dostępu.

Potwierdzamy wybór wciskając Ok.

Rysunek 12. Potwierdzenie wyboru.
Rysunek 12. Potwierdzenie wyboru.

Po skonfigurowaniu dostępu zdalnego czas na konfigurację karty sieciowej wciskając 8. Widzimy dostępną kartę sieciową o numerze 0. W przypadku występowania na liście większej ilości kart sieciowych zostaną one odpowiednio ponumerowane i każdą z nich trzeba osobno skonfigurować poprzez ręczne wpisanie adresu ip lub za pomocą serwera świadczącego usługę dhcp. Konfigurujemy dostępną kartę wciskając 0.

Rysunek 13. Konfiguracja karty sieciowej.
Rysunek 13. Konfiguracja karty sieciowej.

Wybór karty sieciowej, która zostanie poddana zmiany konfiguracji został dokonany. Wciskamy 1 ustawiając ręcznie lub dynamicznie (dhcp) adres ip.

Rysunek 14. Definiowanie adresu ip.
Rysunek 14. Definiowanie adresu ip.

Ustawiamy adres ip, maskę podsieci oraz bramę.

Rysunek 15. Ustawienia karty sieciowej.
Rysunek 15. Ustawienia karty sieciowej.

Konfiguracja serwera hyper-v dobiegła końca. Od tego momentu każdą operację możemy wykonać zdalnie. Przechodzimy na inną maszynę znajdującą się w sieci (w tym przykładzie wykorzystamy serwer 2008). Wchodzimy w menu start -> uruchom i wpisujemy mstsc uruchamiając możliwość podłączenia się do hypera za pomocą zdalnego pupitu.

Rysunek 16. Podłączenie pulpitu zdalnego.
Rysunek 16. Podłączenie pulpitu zdalnego.

Podajemy adres ip hypera i wciskamy klawisz Connect (połącz).

Rysunek 17. Podłączenie się do serwera hyper-v.
Rysunek 17. Podłączenie się do serwera hyper-v.

Uwierzytelniamy połączenie wpisując hasło administratora hyper-v.

Rysunek 18. Uwierzytelnianie za pomocą konta administratora.
Rysunek 18. Uwierzytelnianie za pomocą konta administratora.

Czekamy kilka sekund na połączenie.

Rysunek 19. Łączenie z serwerem hyper-v.
Rysunek 19. Łączenie z serwerem hyper-v.

i po chwili uzyskujemy zdalne połączenie z maszyną.

Rysunek 20. Zdalny dostęp do serwera hyper-v.
Rysunek 20. Zdalny dostęp do serwera hyper-v.

Od tego momentu do zdalnej konfiguracji serwera Hyper-V oraz do tworzenia jak i zarządzania virtualnymi maszynami możemy użyć HVRemote lub narzędzia RSAT.

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)