Szyfrowanie dysku USB za pomocą funkcji BitLocker

Share this post

BitLocker jest to funkcja pozwalająca na zaszyfrowanie danych znajdujących się na dyskach twardych lub przenośnych. Szyfrowanie BitLockerem zapobiega uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu do plików przechowywanych na dyskach, co oznacza, że nieautoryzowani użytkownicy nie będą mogli odczytać ani używać zawartych na zaszyfrowanym dysku plików.

Przygodę z BitLockerem rozpoczynamy od umieszczenia w porcie USB dysku USB, którego zawartość zaszyfrujemy.

Rysunek 1. Umieszczenie w porcie USB niezaszyfrowanego dysku USB.
Rysunek 1. Umieszczenie w porcie USB niezaszyfrowanego dysku USB.

Sprawdzamy, czy na dysku znajdują się pliki do zaszyfrowania.

Rysunek 2. Podgląd zawartości niezaszyfrowanego dysku USB.
Rysunek 2. Podgląd zawartości niezaszyfrowanego dysku USB.

Następnie poprzez menu Start -> Panel sterowania odnajdujemy zakładkę System i zabezpieczenia.

Rysunek 3. Widok panelu sterowania systemu Windows 7.
Rysunek 3. Widok panelu sterowania systemu Windows 7.

W zakładce System i zabezpieczenia odnajdujemy opcję Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker.

Rysunek 4. Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker.
Rysunek 4. Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker.

W tym miejscu możemy zaszyfrować zawartość dysków twardych lub przenośnych, tak zwanych wymiennych. Na liście dostępnych dysków odnajdujemy pamięć zewnętrzną USB i klikamy na opcję Włącz funkcję BitLocker.

Rysunek 5. Włączanie funkcji BitLocker na niezaszyfrowanym dysku USB.
Rysunek 5. Włączanie funkcji BitLocker na niezaszyfrowanym dysku USB.

Pamięć USB możemy zablokować na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest użycie hasła w celu jego odblokowywania, natomiast drugim sposobem jest możliwość użycia karty inteligentnej za pomocą której podczas odblokowywania dysku konieczne będzie podanie numeru PIN karty inteligentnej.

Dostęp do dysku zablokujemy za pomocą hasła i w tym celu zaznaczamy opcję “Użyj hasła w celu odblokowywania dysku”. Hasło musi być złożone, nie może składać się z jednego znaku.

Rysunek 6. Wybór sposobu blokowania dysku USB.
Rysunek 6. Wybór sposobu blokowania dysku USB.

Po zdefiniowaniu hasła klikamy opcję Dalej.

Rysunek 7. Definiowanie silnego hasła.
Rysunek 7. Definiowanie silnego hasła.

Jeśli zapomnimy hasła lub utracimy kartę inteligentną, możemy uzyskać tymczasowy dostęp do dysku za pomocą wygenerowanego klucza odzyskiwania. W tym celu drukujemy klucz odzyskiwania lub po prostu zapisujemy do na dysku i przechowujemy w bezpiecznym miejscu.

Rysunek 8. Wybór sposobu przechowywania klucza odzyskiwania.
Rysunek 8. Wybór sposobu przechowywania klucza odzyskiwania.

Na potrzeby tej prezentacji klucz został zapisany na Pulpicie.

Rysunek 9. Zapisywanie klucza odzyskiwania.
Rysunek 9. Zapisywanie klucza odzyskiwania.

Ostatnim etapem zabezpieczenia zawartości dysku jest kliknięcie opcji Rozpoczęcia szyfrowania.

Rysunek 10. Rozpoczęcie szyfrowania.
Rysunek 10. Rozpoczęcie szyfrowania.

Szyfrowanie potrwa, w zależności od rozmiaru dysku, od kliku sekund, do kilkunasty minut.

Rysunek 11. Procesz szyfrowania dysku USB został rozpoczęty.
Rysunek 11. Procesz szyfrowania dysku USB został rozpoczęty.

Proces szyfrowania został zakończony.

Rysunek 12. Zakończenie szyfrowania.
Rysunek 12. Zakończenie szyfrowania.

Za pomocą zakładki Mój komputer możemy podejrzeć wygląd ikony zaszyfrowanego dysku.

Rysunek 13. Widok zaszyfrowanej pamięci USB.
Rysunek 13. Widok zaszyfrowanej pamięci USB.

W celu podglądnięcia zawartości zaszyfrowanej pamięci USB niezbędną czynnością jest podanie hasła.

Rysunek 14. Wpisanie hasła w celu odblokowania dysku USB.
Rysunek 14. Wpisanie hasła w celu odblokowania dysku USB.

Jeśli hasło zostanie wpisane poprawnie uzyskamy dostęp do zawartości dysku.

Rysunek 15. Dostęp do dysku po wpisaniu hasła.
Rysunek 15. Dostęp do dysku po wpisaniu hasła.

Zdarzyć się może, że z czasem zapomnimy hasło. W tym celu w oknie odblokowywania dysku klikamy na opcję “Nie pamiętam hasła”.

Rysunek 16. Dostęp do dysku po utracie hasła.
Rysunek 16. Dostęp do dysku po utracie hasła.

Jeśli nie pamiętamy hasła możemy odblokować dysk za pomocą wcześniej wygenerowanego klucza odzyskiwania. Klikamy na opcję “Wpisz klucz odzyskiwania” w celu tymczasowego odblokowania dysku.

Rysunek 17. Wpisywanie klucza odzyskiwania hasła.
Rysunek 17. Wpisywanie klucza odzyskiwania hasła.

Po wykonaniu powyższej czynności pojawi się okno wprowadzania klucza odzyskiwania hasła.

Rysunek 18. Okno wprowadzania klucza odzyskiwania.
Rysunek 18. Okno wprowadzania klucza odzyskiwania.

Klucz odzyskiwania dla funkcji BitLocker znajduje się we wcześniej wygenerowanym pliku. Podgląd zawartości uzyskujemy za pomocą wbudowanego w systemie Notatnika.

Rysunek 19. Widok klucza odzyskiwania.
Rysunek 19. Widok klucza odzyskiwania.

Zaznaczamy oraz kopiujemy klucz z pliku, a następnie wklejamy klucz odzyskiwania do okna odzyskiwania.

Rysunek 20. Wpisanie klucza odzyskiwania hasła.
Rysunek 20. Wpisanie klucza odzyskiwania hasła.

Jeśli klucz odzyskiwania został wpisany poprawnie, dysk zostanie tymczasowo odblokowany. Z tego miejsca za pomocą funkcji zarządzaj możemy zmienić hasło lub metodę odblokowywania dysku.

Rysunek 21. Zarządzanie funkcją BitLocker.
Rysunek 21. Zarządzanie funkcją BitLocker.

Zarządzać funkcją BitLocker możemy też za pomocą zakładki Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker znajdującą się w panelu sterowania.

Rysunek 22. Zarządzanie funkcją BitLocker za pomocą Panelu sterowania.
Rysunek 22. Zarządzanie funkcją BitLocker za pomocą Panelu sterowania.

Z tego miejsca możemy zmienić hasło odblokowywania dysku,, usunąć hasło z dysku, dodać kartę inteligentną lub zapisać i wydrukować ponownie klucz odzyskiwania.

Rysunek 23. Opcje zarządzania funkcją BitLocker.
Rysunek 23. Opcje zarządzania funkcją BitLocker.

Za pomocą BitLockera można także zaszyfrować każdy dysk przenośny oraz każdą partycję za wyjątkiem partycji rozruchowej. Pliki odpowiedzialne za ładowanie systemu operacyjnego muszą pozostać niezaszyfrowane.

Podobne wpisy

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7

Tworzenie kont użytkowników w systemie Windows 7

SOS czyli pomoc zdalna systemu Windows 7

Instalacja Windows 7 na wirtualnym dysku VHD