Udostępnianie plików w grupie domowej

Share this post

Wyobraźmy sobie, że mamy w domu dwa komputery z zainstalowanym systemem Windows 7. Brat (Irek) właśnie przygotowuje prezentację w Power Poincie i prosi Nas o udostępnienie swoich obrazów. Zobacz, jak dzięki grupie domowej można w bardzo prosty sposób łączyć komputery oraz udostępniać obrazy, dokumenty, muzykę oraz drukarki innym użytkownikom domowym.

Poniżej screeny z dwóch komputerów. Pierwszy to komputer Tomka. Na nim udostępnimy folder z obrazami.

Rysunek 1. Komputer Tomka z którego zostaną udostępnione pliki
Rysunek 1. Komputer Tomka z którego zostaną udostępnione pliki.

Drugi komputer należy do Irka, który skorzysta z udostępnionych zasobów.

Rysunek 2. Komputer Irka, który otrzyma dostęp do udostępnionych zasobów.
Rysunek 2. Komputer Irka, który otrzyma dostęp do udostępnionych zasobów

W celu udostępnienia zasobów Irkowi wchodzimy w Start -> Panel sterowania -> Sieć i internet. Z dostępnych zakładek wybieramy Grupa domowa.

Rysunek 3. Zakładka Grupa Domowa znajdująca się w Panelu Sterowania.
Rysunek 3. Zakładka Grupa Domowa znajdująca się w Panelu Sterowania.

Aby utworzyć grupę domową musimy ustawić lokalizację na Dom. W tym celu klikamy na “Co o jest lokalizacja sieciowa”

Rysunek 4. Ustawianie lokalizacji sieciowej.
Rysunek 4. Ustawianie lokalizacji sieciowej.

Powyższy krok spowodował otwarcie okna służącego do określania lokalizacji sieci. Z dostępnych zakładek wybieramy Sieć domowa.

Rysunek 5. Wybór lokalizacji sieciowej.
Rysunek 5. Wybór lokalizacji sieciowej.

Nastąpi automatyczne ustawienie sieci odpowiednie do wybranej lokalizacji sieciowej.

Rysunek 6. Automatyczne ustawienie lokalizacji sieciowej.
Rysunek 6. Automatyczne ustawienie lokalizacji sieciowej.

W kolejnym oknie kreatora tworzenia grupy domowej udostępnimy pliki z obrazami. Zaznaczamy Obrazy i klikamy Dalej.

Rysunek 7. Wybór zasobów do udostępnienia.
Rysunek 7. Wybór zasobów do udostępnienia.

Proces udostępniania wskazanych zasobów został automatycznie rozpoczęty.

Rysunek 8. Udostępnianie zasobów.
Rysunek 8. Udostępnianie zasobów.

Przed uzyskaniem dostępu do plików na komputerze Tomka musimy dodać kolejne komputery (w tym wypadku komputer Irka) do grupy Domowej utworzonej przez Tomka. W tym celu niezbędne będzie poniższe hasło.

Rysunek 9. Hasło dostępowe  do grupy domowej.
Rysunek 9. Hasło dostępowe do grupy domowej.

Pliki z obrazami zostały udostępnione. Teraz przechodzimy na komputer Irka w celu podłączenia się do grupy domowej utworzonej przez Tomasza. Wchodzimy w menu Start -> Panel strowania -> Sieć i internet. Z dostępnych zakładek wybieramy Grupa Domowa.

Rysunek 10. Zakładka Grupa Domowa znajdująca się w Panelu Sterowania.
Rysunek 10. Zakładka Grupa Domowa znajdująca się w Panelu Sterowania.

Wchodząc w zakładkę Grupa domowa automatycznie zostajemy poinformowani o tym, żę użytkownik Tomek na swoim komputerze utworzył grupę domową do której możemy się podłączyć. Klikamy “Przyłącz teraz”

Rysunek 11. Przyłączanie się do grupy domowej.
Rysunek 11. Przyłączanie się do grupy domowej.

Tomkowi w podziękowaniu za udostępnienie obrazów możemy udostępnić Muzykę i klikamy Dalej.

Rysunek 12. Wybór zasobów do udostępnienia.
Rysunek 12. Wybór zasobów do udostępnienia.

Podczas przyłączenia się do grupy domowej zostaniemy poproszeni autoryzację. Podajemy hasło (Rysunek 9).

Rysunek 13. Autoryzacja poprzez podanie hasła.
Rysunek 13. Autoryzacja poprzez podanie hasła.

Zostaliśmy przyłączeni do grupy domowej utworzonej przez Tomka. Od tego momentu możemy rozpocząć korzytanie z udostępnionych plików.

Rysunek 14. Przyłączenie do grupy domowej.
Rysunek 14. Przyłączenie do grupy domowej.

Na komputerze Ireneusza klikamy men Start -> Irek

Rysunek 15. Przeglądanie udostępnionych plików.
Rysunek 15. Przeglądanie udostępnionych plików.

W oknie z lewej strony widzimy Grupę domową i w niej zasoby (obrazy) udostępnione przez Tomka.

Rysunek 16. Pliki udostępnione przez Tomasza.
Rysunek 16. Pliki udostępnione przez Tomasza.

Warto dodać, że uczestnictwo w grupie domowej wymaga komputera z uruchomionym systemem Windows 7. Funkcja grupy domowej jest dostępna we wszystkich wersjach systemu Windows 7.

Podobne wpisy

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7

Tworzenie kont użytkowników w systemie Windows 7

SOS czyli pomoc zdalna systemu Windows 7

Instalacja Windows 7 na wirtualnym dysku VHD