Zarządzanie kartami sieciowymi używając poleceń PowerShell

Share this post

Często w swojej pracy spotykam się z potrzebą zmiany domyślnych ustawień karty sieciowej zainstalowanej w systemie. Jest to między innymi ręczne przypisanie adresu IP do karty, zmiana adresu mac czy też  wybór innej  lokalizacji sieciowej, np. zamiast publicznej – prywatną.  Większość z tych czynności możemy przyspieszyć wykorzystując do tego celu polecenia PowerShell.

Na początku poleceniem Get-NetAdapter sprawdzamy nazwę przypisaną do naszej karty sieciowej.

Wyświetlenie zainstalowanych w systemie Windows 10 kart sieciowych.
Wyświetlenie zainstalowanych w systemie Windows 10 kart sieciowych.

W naszym środowisku testowym karta sieciowa nazywa się po prostu LAN.

Przypisanie adresu IP do karty sieciowej.

Ręcznie przypisane adres ip oraz dns do karty sieciowej komputera.
Ręcznie przypisane adres ip oraz dns do karty sieciowej komputera.

to możemy zautomatyzować ten proces wpisując polecenie:

New-NetIPAddress –InterfaceAlias "Lan" –IPAddress 192.168.0.127 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.0.1

Przypisanie adresu ip do karty sieciowej poleceniem PowerShell.
Przypisanie adresu ip do karty sieciowej poleceniem PowerShell.

Adres IP został przypisany.

Przypisanie adresu ip do karty sieciowej poleceniem PowerShell.
Przypisanie adresu ip do karty sieciowej poleceniem PowerShell.

Dodatkowo potwierdzić możemy poprzez właściwości karty sieciowej.

Przypisanie adresu ip do karty sieciowej poleceniem PowerShell.
Przypisanie adresu ip do karty sieciowej poleceniem PowerShell.
Przypisanie serwera DNS do karty sieciowej.

Jeśli do karty sieciowej znajdującej się w systemie potrzebujemy przypisać serwer(y) DNS

Przypisanie serwera DNS do karty sieciowej poleceniem PowerShell.
Przypisanie serwera DNS do karty sieciowej.

korzystamy z polecenia:

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias “nazwa_interfejsu_sieciowego” -ServerAddresses adres_serwera_dns

W naszym przykładzie przypiszemy adres 192.168.0.1

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias “Lan” -ServerAddresses 192.168.0.1

Przypisanie serwera DNS do karty sieciowej poleceniem PowerShell.
Przypisanie adresu ip serwera DNS do karty sieciowej poleceniem PowerShell.

Po wykonaniu powyższego polecenia, adres ip preferowanego serwera DNS zostanie dopisany.

Przypisanie adresu ip serwera DNS do karty sieciowej poleceniem PowerShell.
Przypisanie adresu ip serwera DNS do karty sieciowej.

Dodatkowo gdyby zaistniała potrzeba przypisania większej ilości adresów IP serwerów DNS,

Przypisanie adresu ip serwera DNS do karty sieciowej poleceniem PowerShell.
Przypisanie adresu ip serwera DNS do karty sieciowej.

to adresy podajemy po przecinku:

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias “Lan” -ServerAddresses 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3, 192.168.0.4

Przypisanie adresu ip serwera DNS do karty sieciowej poleceniem PowerShell.
Przypisanie adresu ip serwera DNS do karty sieciowej poleceniem PowerShell.
Zmiana nazwy karty sieciowej.

Jeśli obecna nazwa interfejsu sieciowego (w tym przypadku LAN) nam nie odpowiada,

Zmiana nazwy interfejsu sieciowego w systemie Windows 10.
Zmiana nazwy interfejsu sieciowego w systemie Windows 10.

w bardzo prosty sposób możemy dokonać jej zmiany. W tym celu wystarczy posłużyć się poleceniem:

Rename-NetAdapter –Name "Lan" –NewName "soisk.pl"

Zmiana nazwy interfejsu sieciowego w systemie Windows 10.
Zmiana nazwy interfejsu sieciowego w systemie Windows 10.

Nazwa Lan została zastąpiona nową nazwą soisk.pl, co potwierdzić możemy wywołując komendę:

Get-NetAdapter | Format-List -Property Name

Wyświetlenie zainstalowanych kart sieciowych w systemie Windows 10.
Wyświetlenie zainstalowanych kart sieciowych w systemie Windows 10.

lub poprzez okno Połączenia sieciowe.

Widok zainstalowanych kart sieciowych w systemie Windows 10.
Widok zainstalowanych kart sieciowych w systemie Windows 10.
Zmiana adresu MAC karty sieciowej.

W celu rozpoczęcia tego zadania, w pierwszej kolejności poleceniem:

Get-NetAdapter -Name "Lan" | Format-List -Property Name, MacAddress

Wyświetlenie adresu MAC karty sieciowej zainstalowanej w systemie Windows 10.
Wyświetlenie adresu MAC karty sieciowej zainstalowanej w systemie Windows 10.

poznajemy mac adres przypisany do karty sieciowej, kryjącej się pod tajemniczą nazwą Lan.

Wyświetlenie adresu MAC karty sieciowej zainstalowanej w systemie Windows 10.
Wyświetlenie adresu MAC karty sieciowej zainstalowanej w systemie Windows 10.

W tym przypadku mac wygląda następująco: 00-15-5D-F6-03-00 zmienimy go na 00-01-02-03-04-05 poleceniem:

Set-NetAdapter –Name "Lan" -MacAddress "00-01-02-03-04-05" -Confirm:$false

Zmiana adresu MAC poleceniem PowerShell w systemie Windows 10.
Zmiana adresu MAC poleceniem PowerShell w systemie Windows 10.

Zmianę możemy zobaczyć wydając prezentowane powyżej polecenie:

Get-NetAdapter -Name "Lan" | Format-List -Property Name, MacAddress

Wyświetlenie adresu MAC karty sieciowej zainstalowanej w systemie Windows 10.
Wyświetlenie adresu MAC karty sieciowej zainstalowanej w systemie Windows 10.
Zmiana lokalizacji sieciowej z Publicznej na Prywatną.

Na wstępie sprawdzamy naszą lokalizację. Zrobić to możemy na kilka sposobów, np. poprzez PowerShell.

Get-NetConnectionProfile | Format-List -Property InterfaceAlias, NetworkCategory

Wyświetlanie lokalizacji sieciowej w systemie Windows 10.
Wyświetlanie lokalizacji sieciowej w systemie Windows 10.

Czyli sieć PublicznaDodatkowo możemy ten fakt potwierdzić poprzez wywołanie okna Centrum sieci i udostępniania.

Wyświetlanie lokalizacji sieciowej w systemie Windows 10.
Wyświetlanie lokalizacji sieciowej w systemie Windows 10.

Zmienimy lokalizację na Prywatną poleceniem:

Set-NetConnectionProfile  -InterfaceAlias "Lan" -NetworkCategory "Private"

Zmiana lokalizacji sieciowej z Publicznej na Prywatną w systemie Windows 10.
Zmiana lokalizacji sieciowej z Publicznej na Prywatną w systemie Windows 10.

Czy powyższym poleceniem osiągnęliśmy zamierzony efekt ? sprawdźmy poleceniem:

Get-NetConnectionProfile | Format-List -Property InterfaceAlias, NetworkCategory

Wyświetlanie lokalizacji sieciowej w systemie Windows 10.
Wyświetlanie lokalizacji sieciowej w systemie Windows 10.

Brawo. Zmiana lokalizacji sieciowej została zmieniona z Publicznej na Prywatną. Niedowiarkom proponuję wyświetlenie tej samej informacji z poziomu okna Centrum sieci i udostępniania.

Wyświetlanie lokalizacji sieciowej w systemie Windows 10.
Wyświetlanie lokalizacji sieciowej w systemie Windows 10.
Zmiana lokalizacji sieciowej z Prywatnej na Publiczną.

Naszą lokalizację sieciową z Prywatnej na Publiczną zmieniamy poleceniem:

Set-NetConnectionProfile -InterfaceAlias "Lan" -NetworkCategory "Public"

Zmiana lokalizacji sieciowej z Prywatnej na Publiczną w systemie Windows 10.
Zmiana lokalizacji sieciowej z Prywatnej na Publiczną w systemie Windows 10.

Także i tym razem potwierdzamy uzyskany efekt stosując komendę:

Get-NetConnectionProfile | Format-List -Property InterfaceAlias, NetworkCategory

Wyświetlanie lokalizacji sieciowej w systemie Windows 10.
Wyświetlanie lokalizacji sieciowej w systemie Windows 10.

lub podglądając zawartość okna Centrum sieci i udostępniania.

Wyświetlanie lokalizacji sieciowej w systemie Windows 10.
Wyświetlanie lokalizacji sieciowej w systemie Windows 10.
Wyłączenie oraz włączenie karty sieciowej.

W niektórych przypadkach może zajść potrzeba tymczasowego wyłączenia a następnie włączenia karty sieciowej.

Scenariusz jej wyłączenia realizujemy poleceniem.

Disable-NetAdapter -Name "Lan" -Confirm:$false

Wyłączenie karty sieciowej poleceniem PowerShell.
Wyłączenie karty sieciowej poleceniem PowerShell.

Karta sieciowa została wyłączona. Skąd to wiemy ? bo sprawdziliśmy poleceniem:

Get-NetAdapter -Name "Lan" | Format-List -Property Name, Status

Wyświetlenie statusu karty sieciowej zainstalowanej w systemie Windows 10.
Wyświetlenie statusu karty sieciowej zainstalowanej w systemie Windows 10.

lub tradycyjnie, poprzez wyświetlenie połączeń sieciowych.

Wyłączenie karty sieciowej poleceniem PowerShell.
Wyłączenie karty sieciowej poleceniem PowerShell.

Ponowne przywrócenie jej do życia odbywa się poprzez wykonanie polecenia:

Enable-NetAdapter -Name "Lan" -Confirm:$false

Włączenie karty sieciowej poleceniem PowerShell.
Włączenie karty sieciowej poleceniem PowerShell.

Co oczywiście możemy bardzo szybko potwierdzić poleceniem:

Włączenie karty sieciowej poleceniem PowerShell.
Włączenie karty sieciowej poleceniem PowerShell.

Miłej zabawy :)

Podobne wpisy

Blokowanie popularnych stron internetowych w systemie Windows 10.

Jak zablokować Facebooka oraz inne popularne serwisy internetowe

Usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

4 sposoby na usunięcie tarczy z ikony programu w systemie Windows 10.

Podgląd zablokowanej zmiany hasła za pomocą przystawki „Użytkownicy i grupy lokalne”.

Zarządzanie użytkownikami przy użyciu polecenia NET USER w systemie Windows 10

Widok odinstalowanej asystentki Cortana.

Usunięcie Cortany z systemu Windows 10