Instalacja Windows Server 2012 Release Candidate (RC)

Share this post

Wczoraj, tj. dnia 1 czerwca z okazji dnia dziecka ;) Microsoft publicznie udostępnił Windows Server 2012 w wersji Release Candidate (RC). Oznacza to, że nadszedł czas by mocno zainteresować się tymi produktami gdyż od tego momentu nie będzie już dużej ilości zmian, a tylko kosmetyczne poprawki. Naszą przygodę z tym serwerem rozpoczniemy od jego instalacji.

W pierwszej kolejności pobieramy plik iso zwierający instalator systemu Windows Server 2012 Release Candidate.

Obraz nagrywamy na płycie DVD, następne umieszczamy w napędzie DVD, w biosie jako pierwsze urządzenie rozruchowe ustawiamy napęd CD/DVD po czym restartujemy komputer.

Po kilkunastu sekundach instalator systemu zostanie uruchomiony. Wybieramy język i klikamy Next.

Rysunek 1. Wybór języka.
Rysunek 1. Wybór języka.

W kolejnym oknie kreatora instalacji systemu Windows Server 2012 Release Candidate klikamy Install now.

Rysunek 2. Wybór opcji install now - zainstaluj teraz.
Rysunek 2. Wybór opcji install now – zainstaluj teraz.

Wybieramy wersję systemu, którą chcemy zainstalować. Do wyboru mamy dwie opcje, bez trybu graficznego (wersja core) oraz z trybem graficznym (gui). Wybieramy wersję zawierającą tryb graficzny i klikamy next.

Rysunek 3. Wybór wersji systemu.
Rysunek 3. Wybór wersji systemu.

Czytamy oraz akceptujemy postanowienia licencyjne ;) po czym klikamy next (dalej).

Rysunek 4. Akceptacja postanowień licencyjnych.
Rysunek 4. Akceptacja postanowień licencyjnych.

W następnym oknie kreatora instalacji systemu wybieramy opcję Custom: Install Windows only. Pozwoli to Nam na instalację niestandardową, czyli wybranie dysku, tworzenie partycji oraz czystą instalację systemu. Dane z partycji, na której ostanie wykonana instalacja zostaną utracone.

Rysunek 5. Instalacja niestandardowa.
Rysunek 5. Instalacja niestandardowa.

Wybieramy dysk, na którym wykonana zostanie instalacja systemu Windows Server 2012 Release Candidate. Jeśli dysk nie posiada utworzonych partycji, tworzymy je klikając new.

Rysunek 6. Wybór dysku oraz tworzenie partycji.
Rysunek 6. Wybór dysku oraz tworzenie partycji.

Definiujemy rozmiar dla nowo tworzonej partycji i klikamy opcję apply (zastosuj).

Rysunek 7. Tworzenie partycji.
Rysunek 7. Tworzenie partycji.

Dodatkowo podczas tworzenia partycji system Windows automatycznie utworzy partycję przeznaczoną na pliki systemowe. O tej operacji zostaniemy poinformowani w stosownym komunikacie.

Rysunek 8. Automatyczne tworzenie partycji systemowej.
Rysunek 8. Automatyczne tworzenie partycji systemowej.

Po wykonaniu powyższych operacji klikamy opcję Next w celu rozpoczęcia instalacji systemu.

Rysunek 9. Wybór partycji, na której zostanie zainstalowany system Windows Server 2012..
Rysunek 9. Wybór partycji, na której zostanie zainstalowany system Windows Server 2012..

Od tego momentu  kreator automatycznie rozpocznie proces instalacji systemu, który potrwa kilkanaście minut.

Rysunek 10. Rozpoczęty proces instalacji systemu Server 2012 Release Candidate.
Rysunek 10. Rozpoczęty proces instalacji systemu Server 2012 Release Candidate.

Po zrestartowaniu komputera przez instalator w celu ochrony systemu przez niepożądanymi użytkownikami musimy zdefiniować hasło dla konta administratora.

Rysunek 11. Definiowanie hasła dla konta administratora.
Rysunek 11. Definiowanie hasła dla konta administratora.

Wykonanie powyższego kroku rozpocznie proces finalizacji ustawień systemowych.

Rysunek 12. Finalizacja ustawień systemowych.
Rysunek 12. Finalizacja ustawień systemowych.

Ostatecznie pozostanie nam wciśnięcie kombinacji klawiszy ctrl+alt+del w celu uruchomienia okna logowania.

Rusunek 13. Okno poprzedzające logowanie się do systemu.
Rusunek 13. Okno poprzedzające logowanie się do systemu.

Podajemy wcześniej zdefiniowane hasło dla konta administratora systemu.

Rysunek 14. Widok okna logowania do systemu Windows Server 2012 Release Candidate.
Rysunek 14. Widok okna logowania do systemu Windows Server 2012 Release Candidate.

Po poprawnym zalogowaniu się do systemu, automatycznie zostanie uruchomiony Menedżer Serwera.

Rysunek 15. Pierwsze uruchomienie Menedżera Servera.
Rysunek 15. Pierwsze uruchomienie Menedżera Servera.

Windows Server 2012 Release Candidate został poprawnie zainstalowany.

Rysunek 16. Widok okna Menedżera Windows Servera 2012 Release Candidate (RC)
Rysunek 16. Widok okna Menedżera Windows Servera 2012 Release Candidate (RC)

Windows Server 2012 Release Candidate dostęny jest w kilku wersjach językowych: chińskiej (tradycyjny oraz uproszczony), angielskiej, francuskiej, niemieckiej, japońskiej, koreańskiej, portugalskiej, rosyjskiej, hiszpańskiej, szwedzkiej oraz tureckiej. Obraz VHD systemu dostęny jest wyłącznie w języku angielskim. Niestety a może i stety, Windows Server 2012 Release Candidate nie jest dostępny w polskiej wersji językowej.

Podobne wpisy

Instalacja systemu Windows Server 2012 R2 Preview