Tworzenie punktu przywracania w systemie Windows 11.

Share this post

Czy instalując najnowsze aktualizacje, aplikacje lub sterowniki zastanawiasz się, czy Twój system to wytrzyma ? czy mu ta operacja nie zaszkodzi ? Czy po restarcie w napięciu będziesz oczekiwał, czy system się podniesie ? czy będziesz mógł się do niego zalogować ? Za dużo stresu..za dużo pytań, za dużo Czy…

W systemie Windows 11 tak jak u jego poprzednika możesz pozbyć się tego całego stresu poprzez wykorzystanie przed instalacją najnowszych aktualizacji, aplikacji, sterowników funkcji o nazwie Przywracanie systemu, które nie powoduje usunięcia plików osobistych ale aplikacji, sterowników i aktualizacji zainstalowanych po utworzeniu danego punktu przywracania. Zatem do dzieła !!!

 

Na początku kliknij w lupę i wyszukaj tekst Utwórz punkt przywracania a następnie wybierz go z listy.

Wyszukanie narzędzia „Utwórz punkt przywracania” w systemie Windows 11.
Wyszukanie narzędzia „Utwórz punkt przywracania” w systemie Windows 11.

Aby utworzyć punkt przywracania, w pierwszej kolejności należy włączyć ochronę dysku systemowego klikając przycisk Konfiguruj.

Włączenie ochrony na dysku systemowym.
Włączenie ochrony na dysku systemowym w Windows 11.

Zaznaczamy pole Włącz ochronę systemu i potwierdzamy dokonane zmiany klikając w przycisk OK.

Włączanie ochrony systemu Windows 11
Włączanie ochrony systemu Windows 11.

W wywołanym oknie dodajemy opis, który pomoże w identyfikacji punktu przywracania. Warto w tym miejscu wspomnieć, że do opisu automatycznie zostanie dodana bieżąca data i godzina co niewątpliwie pomoże w jego identyfikacji.

Definiowanie nazwy dla tworzonego punktu przywracania.
Definiowanie nazwy dla tworzonego punktu przywracania.

Natychmiast po kliknięciu w przycisku utwórz, proces tworzenia nowego punktu przywracania zostanie rozpoczęty. Po kilkunastu sekundach tworzenie nowego punktu przywracania zostanie zakończone.

Zakończenie procesu tworzenia punktu przywracania.
Zakończenie procesu tworzenia nowego punktu przywracania.

Z tego miejsca możemy zweryfikować, czy faktycznie nowy punkt przywracania został utworzony. W tym celu klikamy w zakładkę przywracanie systemu.

Potwierdzenie czy punkt przywracania systemu Windows 11 został utworzony.
Potwierdzenie czy punkt przywracania systemu Windows 11 został utworzony.

Klikamy przycisk dalej.

Weryfikacja czy punkt przywracania systemu Windows 11 został utworzony.
Weryfikacja czy punkt przywracania systemu Windows 11 został utworzony.

Jeśli powyższe kroki zostały wykonane prawidłowo, na liście dostępnych punktów przywracania powinien znajdować się utworzony przez nas nowy punkt.

Widok listy dostępnych punktów przywracania.
Widok listy dostępnych punktów przywracania w systemie Windows 11.

Pozdrawiam i miłej zabawy życzę :)

Create a restore point in Windows 11, Usuń termin: How to Enable System Restore in Windows 11, Jak przywrócić system w Windows 11, Jak przywrócić system z punktu przywracania Jak przywrócić system z punktu przywracania, Jak utworzyć punkt przywracania systemu w Windows 11, Usuń termin: Jak utworzyć punkt przywracania w Windows 11 Jak utworzyć punkt przywracania w Windows 11, Przywracanie systemu Windows 11,Tworzenie i usuwanie punktów przywracania systemu, Tworzenie punktu przywracania, Tworzenie punktu przywracania systemu Windows 11, Windows 11 Jak ręcznie utworzyć punkt przywracania, Windows 11: Tworzenie punktu przywracania systemu, Tworzenie punktu przywracania systemu Windows 11, Jak utworzyć punkt przywracania systemu w Windows 11, Jak utworzyć punkt przywracania systemu w Windows 11, Windows 11: Tworzenie punktu przywracania systemu, Przywracanie systemu Windows 11, Jak uruchomić punkt przywracania systemu Windows 11?, Jak utworzyć punkt przywracania w systemie Windows 11?

Podobne wpisy

Jak poprawnie zainstalować wtyczkę e-Deklaracje w systemie Windows 11

Zarządzanie użytkownikami za pomocą polecenia NET USER

Jak wyłączyć ekran blokady w systemie Windows 11

Jak wyłączyć funkcję przyciągania okna w systemie Windows 11